Regidoria d'Educació

Àmbits d'actuació

  • Participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
  • Cooperació amb la Generalitat de Catalunya en l’obtenció de solars necessaris per la construcció de nous centres docents.
  • Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat municipal destinats a centres públics d’educació infantil i d’educació primària.
  • Gestió dels centres d’ensenyament de titularitat municipal: escoles bressol, centre de formació de persones adultes i escola municipal de música.
  • Participació en la programació de l'ensenyament en l'àmbit local, especialment a través de l’oficina municipal d’escolarització.
  • Desenvolupament d’accions de promoció educativa i prestació de serveis educatius complementaris.
  • Impuls del Pla Educatiu de Municipi.

Temes relacionats

Responsable polític