Regidoria de Gent Gran

La vellesa, entesa com un procés amb nous reptes i noves oportunitats, ha d'esdevenir una experiència rica i positiva de saviesa, d'autonomia, de participació, de creativitat i de plenitud. 

Amb aquest convenciment, i per tal de donar una resposta unitària i global a les necessitats d'aquest col·lectiu, des de la Regidoria de Gent Gran treballem transversalment amb els diferents departaments municipals.

Tenim dos eixos d'actuació principals:

  • Promoció de l'envelliment actiu: Dinamització del col·lectiu a través d'activitats diverses (diada de la gent gran, reconeixement a les persones centenàries, gimnàstica per a gent gran, celebració de les noces d'or....).
  • Suport a les entitats de gent gran: Al municipi, hi ha tres associacions de gent gran que, mitjançant un conveni amb l'Ajuntament, disposen d'un equipament municipal per dur-hi a terme les seves activitats. Són les següents:

Casal de la Gent Gran Can Malet
Presidenta: Maria Montserrat Rossell
Pg. de Marià Rossell, 11
Tel. 93 555 47 26

Esplai de la Gent Gran d'Ocata
Presidenta: Mercè Llopis Tirot
C/ de Jaume I, 119
Tel. 93 540 37 40

Esplai dels Avis Can Mandri
President: Francisco González Solano
Can Mandri, 12
Tel. 93 555 63 00

Tècnics municipals

Tècnica : Neus Mir

Oficines

Seu Regidoria de Gent GranRoger de Flor, 2308320 - El MasnouTel. 93 557 18 00gent.gran@elmasnou.catHorari Visites concertades