Regidoria de Cultura

La Regidoria de Cultura coordina els serveis i l'oferta cultural municipal amb la intenció d'impulsar i promoure la vida cultural del municipi i garantir-hi l'accés a tots els masnovins i masnovines. Per aconseguir-ho, disposa d'una programació i uns serveis culturals propis, alhora que dóna suport econòmic i tècnic a la programació cultural de les diverses associacions i entitats culturals de la vila.

La Regidoria de Cultura té quatre grans objectius:

1. Crear un eix cultural. Consolidar a mitjà termini, en l'àmbit central del Camí Ral, un espai on es desenvolupi una bona part de l'activitat cultural. Construir una centralitat cultural basada en el conjunt d'equipaments i espais públics i privats compatible amb altres espais i equipaments culturals del municipi.

2. Posar en valor el capital humà del municipi vinculat a la cultura i a la creació artística. Crear mecanismes de participació dels creadors locals i potenciar-ne l'activitat, i promoure el suport al teixit associatiu.

3. Oferir una programació estable en diferents àmbits: teatre, música, dansa i arts visuals.

4. Potenciar el patrimoni local, fomentant la implicació ciutadana i la identitat local.

 

Els àmbits en els quals treballa la Regidoria de Cultura són:

 

Aquests àmbits es treballen amb diferents mecanismes de participació ciutadana per tal de facilitar la participació de les entitats, els creadors i els diferents agents culturals de la vila.

 

Àmbits d'actuació:

 

  • Biblioteca i promoció de la lectura. 
  • Arxiu municipal. 
  • Museu Municipal de Nàutica i col·lecció Jordi Pericot. 
  • Promoció i protecció del patrimoni cultural local. 
  • Promoció de les arts i dels espectacles artístics. 
  • Gestió dels equipaments culturals municipals.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable : Gabriel Blanco

Oficines

Seu Regidoria de CulturaPlaça de la Igualtat, 108320 - El MasnouTel. 93 557 18 50cultura@elmasnou.cat