Ja es pot demanar cita per inscriure's com a sol·licitant dels habitatges protegits de la plaça de l'U d'Octubre

Última revisió 18-01-2023 13:00
10/01/2023

Les sol·licituds s’han de lliurar presencialment entre el 23 de gener i el 3 de març

Avui, 10 de gener, s’obre la concertació de cites prèvies per inscriure’s com a sol·licitant de la promoció d’habitatges protegits (HPO) que s’estan construint a la plaça de l’U d’Octubre i que s’adjudicaran en règim de compra. No n’hi haurà de lloguer.

Les persones interessades han de lliurar la sol·licitud de manera presencial, amb la documentació requerida, el dia i hora concertats. Les cites es programaran entre el 23 de gener i el 3 de març. L’entrega del formulari i la documentació requerida es pot fer en dos indrets diferents. S’ha de demanar cita prèvia allà on es vulgui dur a terme.

Oficina Local d’Habitatge
Carrer Roger de Flor, 23. El Masnou
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Els dijous, també a la tarda, de 16 a 18.30 h.

Hi ha tres vies per concertar cita prèvia:
- Clicant aquí 
- Per telèfon: 93 557 17 77
- WhatsApp. Envieu un missatge que digui "Hola" al número 673 63 80 03, i seguiu les instruccions.
 

IMPSOL (Àrea Metropolitana de Barcelona)
Carrer 62, núm. 16, edifici A, 4a planta. Zona Franca, 08040 (Barcelona)
Horari: De 10 a 14 h, de dilluns a divendres
Cal concertar cita prèvia per telèfon: 93 506 95 95

Requisits

Per formar part de la llista de sol·licitants cal complir diversos requisits. Un requisit imprescindible és que cal haver-se inscrit prèviament al Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya, que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya ha de ser vigent en el moment de lliurar la sol·licitud per participar al procés d’adjudicació de la promoció U d’Octubre. De fet, la sol·licitud per participar al procés d'adjudicació dels HPO de la plaça de l'U d'Octubre s'ha de presentar acompanyada d'una còpia de la inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya.

Per saber si la inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya és vigent, es pot trucar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament del Masnou: 93 557 17 77.

Es pot demanar una còpia d'aquest document a través de dues vies. La primera és telemàtica, presentant una instància genèrica a l'Ajuntament del Masnou. Es poden resoldre dubtes consultant la Guia per tramitar instàncies genèriques. També es pot obtenir una còpia de la inscripció a aquest registre de forma presencial, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament del Masnou, sense necessitat de demanar cita prèvia.

A banda d’aquest requisit, les bases detallen tota la resta. Per exemple, s’ha d’acreditar que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència són inferiors a 5 vegades l’IRSC (1 persona: 53.118,20 euros; 2 persones: 54.761,03 euros; 3 persones: 57.116,34 euros;  4 persones o més: 59.020,22 euros). Cal consultar les bases per conèixer tots els requisits que s’han de complir.

Procés d’adjudicació

Les persones que compleixin els requisits passaran a formar part de les llistes de sol·licitants. Tindran prioritat les que resideixin al Masnou i hi estiguin empadronades els últims tres anys de manera ininterrompuda o les que hi hagin estat empadronades tres anys seguits dins dels últims quinze. A continuació d'aquest grup, es prioritzaran les que no hi estan empadronades però treballen des de fa almenys tres anys en una empresa ubicada al municipi. La resta de sol·licitants aniran després.

Es crearan tres llistes de sol·licitants, que són les següents:

  • Llista A – Contingent general (30 habitatges)
  • Llista B – Persones amb mobilitat reduïda (2 habitatges)
  • Llista C – Famílies monoparentals, persones discapacitades amb un grau igual o superior al 33% i sense necessitat d’habitatge adaptat i víctimes de violència de gènere (6 habitatges)

Un cop les tres llistes siguin definitives, s’ordenaran alfabèticament i s’atorgarà un número a cada sol·licitant. Es farà un sorteig públic per tal d’establir l’ordre d’adjudicació. Després, i un cop acreditats els requisits i la documentació presentada, se citaran les persones sol·licitants seguint l’ordre establert pel sorteig per tal que escullin un habitatge i signin el document d’adjudicació. S’iniciarà el procés amb les persones de la llista B. Es continuarà amb les de la C i es culminarà amb les de la A. S’ha de concretar que dins de cadascuna d’aquestes llistes s’aplicaran els criteris de priorització esmentats anteriorment, vinculats a l’empadronament al Masnou i al fet de treballar-hi o no.

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquesta promoció és fruit de la col·laboració entre l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i l’Ajuntament del Masnou.

La pàgina de la promoció d'HPO U d'Octubre del web de l'AMB conté més informació. Properament, també s'hi podran trobar els plànols, estocs i preus, així com qualsevol altra informació rellevant relativa a aquesta promoció.

Fragment cartell HPO U d'Octubre
Fragment cartell HPO U d'Octubre