Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del servei d'immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública per mitjà de grua i posterior trasllat al dipòsit municipal

Novembre 2018