Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del servei d'estacionament amb limitació horària al Masnou

Abril 2018