Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per encarregar a l'empresa municipal SUMEM SL que assumeixi el servei elèctric municipal i promogui la producció energètica local.

Setembre 2021