Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per a la creació d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de la vila

Juliol 2017