Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per fer front a les situacions extremes de vulnerabilitat social derivades de la COVID-19.

Maig 2020