Moció presentada pel Grup Municipal de Cs sol·licitant que el servei de neteja d'edificis i dependències municipals passi a prestar-se de forma directa i amb personal propi.

Abril 2022