Moció presentada pel Grup Municipal de Cs sol·licitant la millora del servei que presta l'Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona a la seva oficina del Masnou.

Abril 2022