Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP per l'accés universal a les vacunes contra la Covid-19.

Maig 2021