Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i JxCAT-UNITS de suport a l'Amnistia.

Abril 2021