Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC-CP i ERC-AM per commemorar el dia de l'orgull 28 juny de 2021.

Juny 2021