Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC-CP i ERC-AM de suport al poble Saharaui davant l'escalada militar al Sàhara occidental.

Desembre 2020