Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.

Maig 2020