Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM en defensa de la unitat de la llengua catalana.

Desembre 2020