Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per instar el Govern a un nou gran Pacte de la Sanitat Pública catalana.

Abril 2021