Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per demanar al Govern Generalitat aixequi suspensió ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d'habitatge habitual.

Juny 2020