Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra els atemptats terroristes i l'ús de la violència

Setembre 2017