Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs relativa a donar l'opció als pares per sol·licitar la jornada contínua en els centres educatius del municipi.

Novembre 2020