Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi del COVID-19.

Juny 2020