Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs en suport de la llibertat d'elecció educativa.

Juliol 2020