Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per a la instauració d'una targeta sanitària única al Sistema Nacional de Salut per a la millora de l'atenció als pacients.

Novembre 2022