2020-005 proces-selectiu-per-cobrir-el lloc de treball de tècnic/a d'obres mitjançant concurs oposició reservat a promoció interna

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-09-2021 14:48

2020-005 proces-selectiu-per-cobrir-el lloc de treball de tècnic/a d'obres mitjançant concurs oposició reservat a promoció interna

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat