2019-007 procés selectiu per proveir una plaça de personal qualificat (C1) , destinada al lloc de tècnic/a auxliar d'alcaldia, mitjançant concurs-oposició

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-09-2021 08:26

2019-007 procés selectiu per proveir una plaça de personal qualificat (C1) , destinada al lloc de tècnic/a auxliar d'alcaldia, mitjançant concurs-oposició

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat