Consell de la Vila


El Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu, on representants de la ciutadania i de l'Ajuntament debaten sobre assumptes locals.

Té l'objectiu de liderar processos de reflexió, coordinació i consens en temes que afecten a la qualitat de vida de la ciutadania masnovina, a través de la informació, l'estudi, el debat i l'assessorament, tot acompanyant i contrastant l’acció de govern. 

Els veïns i veïnes empadronades al Masnou poden sol·licitar la inclusió de punts a l'ordre del dia, a més de les persones que hi formen part com a representants de la ciutadania (a títol individual o en nom d'entitats).

Es reuneix dues vegades a l'any en sessió ordinària, si bé poden convocar-se'n d'extraordinàries. Són sessions públiques; tothom pot assistir-hi.

Es poden llegir més detalls sobre aquest òrgan al següent document:

Qui en forma part?

A més de càrrecs electes i persones delegades des d'altres òrgans de participació locals, el Consell de la Vila compta amb membres que representen la ciutadania: 

  • Fins a cinc persones representants d’associacions veïnals del municipi inscrites al Registre d’Entitats Municipals (REM).
  • Fins a cinc persones representants d’altres entitats municipals inscrites al Registre d’Entitats Municipals (REM).
  • Fins a cinc persones representants de la ciutadania a títol individual, amb segmentacions per franges d’edat (s'escullen per sorteig públic entre les persones que s'hi inscriuen).

Els membres que representen la ciutadania a títol individual són escollits per sorteig.

Més informació

Consulteu les convocatòries i les actes del Consell de la Vila.

Es pot demanar més informació sobre el Consell de la Vila a participaciociutadana@elmasnou.cat 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-08-2023 16:33