Atorgada la llicència d'obres per al projecte de l'Illa Centre

L'Ajuntament, a la Junta de Govern Local del 13 d'abril, va concedir la llicència d'obres majors per a la construcció del projecte de l'Illa Centre. Al mateix temps, també va autoritzar les obres d'urbanització i les d'edificació.  El projecte contempla la construcció d'un conjunt de 6 edificis plurifamiliars, format per un total de 145 habitatges, dels quals 138 són de règim lliure i 7 de règim concertat; 36 locals comercials; 1 gran comerç; 345 places simples d'aparcament privades i 31 aparcaments dobles; un aparcament públic amb 147 places; 211 trasters privats i 4 trasters públics i urbanització d'una plaça pública, en la parcel·la situada entre els carrers d'Itàlia, Roger de Flor, Flos i Calcat i Pintor Domènech Farré.

En quant al termini d'execució de les obres, serà de vint-i-quatre mesos i  s'han d'iniciar dins els primers sis mesos  a partir de l'endemà de la data de la notificació de l'acord. No obstant, hi ha previstes legalment una pròrroga per iniciar les obres i una altra per acabar-les per la meitat del termini concedit.

El projecte de l'Illa Centre es reprèn de la mà de la promotora immobiliària CORP, qui ja té concedida una llicència per a la implantació d'una caseta desmuntable per a la ubicació de l'oficina de vendes provisional. A final de l'any passat, aquesta promotora es va quedar amb el projecte de remodelació d'aquesta zona amb l'objectiu de posar-lo en marxa al més aviat possible i reprendre el procés endegat l'any 2010,  fruit de la modificació puntual del Pla general al sector delimitat pels carrers d'Itàlia, Flos i Calcat, Roger de Flor i Pintor Domènech Farré, ocupat per la fàbrica de teixits DOGI, el text refós de la qual va ser aprovat al Ple del mes de setembre de 2011 amb el vot unànime de tot el consistori, i al que va donar conformitat la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 15 de desembre de 2011. El projecte havia estat aturat degut a la crisi que va patir el sector immobiliari.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-04-2024 17:31