Sergi Amat Giró

Regidor de l'oposició

Portaveu del Grup Municipal de Fem Masnou

Declaració de béns

- Adreça electrònica: sergiag@elmasnou.cat

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

 Retribució per sessió 

  Ple 

536 €

  Junta de Portaveus 

200 €

  Comissió informativa
  de Serveis Generals 
  (vocal titular) 

200 €

  Comissió informativa
  de Territori 
  (vocal titular)

200 €

S'ha establert un topall màxim d'assistències retribuïdes: 13 sessions a l'any per a cadascun dels òrgans.

Els vocals suplents de les comissions informatives només hi assisteixen en substitució del vocal titular del seu grup municipal.

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups.

 

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement
El Masnou, 1981

Formació acadèmica

 • Grau en Educació Social
 • Màster de formació del professorat
 • Formació diversa en l’àmbit educatiu, de la infància i el lleure.

Trajectòria professional

 • Cambrer en diversos establiments del Masnou (2005-2011)
 • Monitor de lleure en diverses escoles del Masnou (1999-2015)
 • Educador en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2011-2019)
 • Educador en un projecte d’educació de persones adultes amb perspectiva comunitària (2019-actualitat)

Trajectòria política

 • Ha militat en diversos espais polítics i moviments socials amb especial interès en la participació ciutadana, la transparència, l’equitat educativa i el dret a l’habitatge.
 • Forma part de Fem Masnou des de la seva creació, l’any 2018.

Trajectòria associativa

 • Des del 2009 i fins a l’actualitat, ha participat en diverses entitats i col·lectius del Masnou, en què ha organitzat activitats de tipus cultural i de lleure.
 • Ha format part de la Comissió de Festes del Masnou.

Instagram Sergi Amat 

Sergi Amat Giró

Et pot interessar

Última revisió 17-10-2023 14:28