Plaça vacant (nascuts 2020) a l'Escola Bressol La Barqueta

Hi ha una plaça vacant al grup d'infants d'1-2 anys (nascuts el 2020) de l'Escola Bressol Municipal La Barqueta.

Les famílies interessades a ocupar aquesta plaça poden presentar una sol·licitud de matrícula viva i la documentació necessària per formalitzar-la, des del 29 de setembre i fins a les 17.00 h de l'1 d'octubre.

Cal fer arribar la sol·licitud i la documentació a l'adreça electrònica labarqueta@elmasnou.cat, abans de les 17 h de l'1 d'octubre. Fora d’aquest termini, les sol·licituds de matrícula viva no seran admeses.

El sorteig públic per assignar la plaça tindrà lloc a les 17.00 h del 4 d'octubre.

Tràmit: matrícula viva 

La matrícula viva és el tràmit necessari per sol·licitar una plaça vacant durant el curs escolar. No està subjecte a baremació i en el primer cicle de l’educació infantil només s’atén en el marc de les vacants disponibles.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula viva:

  • Model normalitzat de sol·licitud de matrícula viva.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a, si en disposa.
29/09/2021
Fins el 02/10/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-09-2021 09:20