Moció presentada per ICV-EUiA per a la supressió del cablejat aeri

Març 2019