Moció presentada per Fem Masnou per l'elaboració d'un programa municipal per a la prevenció i atenció de l'abús sexual infantil

Desembre 2019