Moció presentada pel PSC per a la creació d'una Comissió Informativa Municipal per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal

Octubre 2019