Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre l'actualització de l'actual aparcament lliure i de rotació al municipi del Masnou

Febrer 2018