Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la prevenció i atenció de les drogodependències al Masnou

Abril 2018