Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA reclamant a la Generalitat de Catalunya les subvencions per a la creació i consolidació de places a les escoles Sol Solet i la Barqueta

Gener 2018