Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació amb el tancament de les dependències municipals el 3 d'octubre i les posteriors actuacions en relació amb la jornada laboral perduda

Gener 2018