Moció presentada pel Grup Municipal del PP sol·licitant una revisió dels contractes de les empreses adjudicatàries de serveis de recollida de residus.

Juliol 2023