Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per la redacció d'un projecte d'estabilització del litoral del Masnou a partir de la recuperació d'ecosistemes i de la biodiversitat litoral.

Octubre 2021