Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per establir uns principis d'actuació davant alguns desnonaments al municipi.

Octubre 2022