Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per establir un ajut bàsic per a la ciutadania. Garantim l'alimentació i els productes de primera necessitat.

Juliol 2020