Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a garantir el dret a l'empadronament al municipi.

Juliol 2020