Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per tal de regular els pisos d'ús turístic del municipi del Masnou

Juny 2018