Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en contra de les agressions feixistes

Desembre 2018