Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT per habilitar zones wifi a la vila del Masnou.

Setembre 2020