Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT per adherir-nos com a municipi a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).

Març 2021