Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per rebaixar les retribucions i dietes de la classe política del Masnou.

Abril 2020