Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per promoure el teletreball i per ajornar, amb efectes immediats, la realització de proves i exàmens oficials relacionats amb processos selectius.

Novembre 2020