Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per municipalitzar el servei de subministrament d'aigua al Masnou.

Febrer 2020