Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per millorar les mesures destinades a aturar els desnonaments al nostre municipi.

Octubre 2021